Kombinatorika - vežbanje (Kombinatorika)

Primeri:

1. Na koliko načina mogu sedam osoba različite starosti stati u vrstu pod uslovom da najstariji mora biti u sredini?

2. Koliko ima osmocifrenih brojeva od cifara 0,1,2,3,4,5 ako se u svakom broju cifra 1 javlja tri puta, a ostale cifre po jednom?

3. Na koliko načina se mogu na prvom redu šahovske table rasporediti 2 topa, 2 konja, 2 lovca, kralj i dama?

4. Koliko ima dvocifrenih a koliko trocifrenih brojeva od cifara 1,2,3...9 čije su sve cifre različite?

5. Na koliko načina na kraju školske godine se mogu oceniti učenici jednog razreda od 30 đaka iz jednog predmeta?

6. Skupština od 180 ljudi bira predsednika, sekretara i tri člana predsedništva. Na koliko načina se to može učiniti?

7. Broj kombinacija sa ponavljanjem druge klase od n elemenata je 276. Naći n.