Polinomi - pojam i osobine; Operacije sa polinomima (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Algebarski izrazi. Racionalni algebarski izrazi. Celi racionalni algebarski izrazi. Pojam polinoma. Monomi, binomi, trinomi. Identički jednaki polinomi. Nula polinom. Stepen polinoma. Kanonski oblik polinoma. Slični članovi polinoma. Sabiranje, oduzimanje i množenje polinoma.

Zadaci:

1. Odrediti realne brojeve a, b i c tako da se sledeći polinomi budu jednaki A(x)=x3-2x2+3 i B(x)=(x+1)(ax2+bx+c)

2. Odrediti vrednost polinoma P(x) u tački x=2, ako je P(x)=x4+2x3+3x2-5x+6