Proporcionalnost - sistematizacija II (Proporcionalnost)

Apstrakt

Složen srazmerni račun. Složen račun podele. Prost račun mešanja. Procentni račun. Promilni račun.

Zadaci:

1. Po planu 30 radnika treba da završe posao za 42 dana rade po 8h dnevno. Posao započnu svi radnici i rade 12 dana, tada 6 radnika napuste posao, a radno vreme se poveća za 2 časa. Posle koliko dana je završen ostatak posla?

2. Tri učenika su na republičkom takmičenju iz matematike postigla sledeći uspeh: Branko je bio peti sa 85 poena, Mirjana šesta sa 81 poenom i Nataša sedma sa 77 poena. Škola je odlučila da im na ime nagrade podeli 33 200 dinara i to direktno srazmerno broju osvojenih poena i obrnuto srazmerno osvojenom mestu. Koliko je svaki učenik dobio na ime nagrade?

3. U jednoj čaši napravljen je sok od vode i sirupa u razmeri 2:1, a u drugoj razmeri 3:2. Sok iz obe čaše presut je u prazan sud, pri čemu je dobijena razmera vode i sirupa 27:17. Koliko je bio odnos količina soka u čašama?

4. Promet jedne prodavnice povećao se u novembru za 20% u odnosu na oktobar, a u decembru je iznosio 12 480 000 dinara što je za 30% veće od prometa u novembru. Koliki je bio promet u oktobru?

5. Po odbitku 5%o provizije banka je isplatila klijentu 59 700 dinara. Od koje sume je provizija računata i kolika je provizija u dinarima?