Proporcionalnost - sistematizacija drugi deo (Proporcionalnost)

Apstrakt

Složen srazmerni račun. Složen račun podele. Prost račun mešanja. Procentni račun. Promilni račun.

Zadaci

1. Po planu 30 radnika treba da završe posao za 42 dana rade po 8h dnevno. Posao započnu svi radnici i rade 12 dana, tada 6 radnika napuste posao, a radno vreme se poveća za 2 časa. Posle koliko dana je završen ostatak posla?

2. Tri učenika su na republičkom takmičenju iz matematike postigla sledeći uspeh: Branko je bio peti sa 85 poena, Mirjana šesta sa 81 poenom i Nataša sedma sa 77 poena. Škola je odlučila da im na ime nagrade podeli 33 200 dinara i to direktno srazmerno broju osvojenih poena i obrnuto srazmerno osvojenom mestu. Koliko je svaki učenik dobio na ime nagrade?

3. U jednoj čaši napravljen je sok od vode i sirupa u razmeri 2:1, a u drugoj razmeri 3:2. Sok iz obe čaše presut je u prazan sud pri čemu je dobijena razmera vode i sirupa 27:17. Koliko je bio odnos količina soka u čašama?

4. Promet jedne prodavnice povećao se u novembru za 20% u odnosu na oktobar, a u decembru je iznosio 12 480 000 dinara što je za 30% veće od prometa u novembru. Koliki je bio promet u oktobru?

5. Po odbitku 5%o provizije banka je isplatila klijentu 59 700 dinara. Od koje sume je provizija računata i kolika je provizija u dinarima.