Proporcionalnost - sistematizacija I (Proporcionalnost)

Apstrakt

Prost srazmerni račun. Prost račun podele. Složen račun mešanja. Procentni račun. Prost kamatni račun.

Zadaci:

1. Četiri jednaka traktora mogu da pooru neko zemljište za 36 časova. Posle 12 časova rada jedan traktor se pokvario. Za koliko časova će biti pooran ostatak zemljišta?

2. Toma, Ružica, Olgica i Dragana dobili su u igri Loto 1 235 000 dinara i dobitak su podelili srazmerno ulozima. Olgičin ulog prema Tominom ulogu se odnosi kao 5:2, dok je Ružica uložila tri puta manje od Dragane. Tomin ulog prema Draganinom je 1/2:2/3. Koliko je svako dobio?

3. Koliko treba nabaviti jabuka po ceni od 100din, 160din, 200din i 250din/kg, da bi se kupilo 950kg mešavine sa ukupno 161 500 din?

4. Sveže pečurke sadrže 90% vode a suve 12%. Koliko kilograma suvih pečurki se može dobiti od 22kg svežih?

5. Iznos od 73 000 dinara doneo je na ime kamate 18 240 din. Jednu trećinu vremena banka je plaćala 45% kamate godišnje, četvrtinu vremena kamata je bila 40% godišnje, šestinu vremena plaćana je kamata 36% a ostatak uz 28%. Koliko vremena je ulog bio u banci?