Formule za skraćeno množenje polinoma (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Razlika kvadrata. Kvadrat binoma. Zbir i razlika kubova. Kub binoma.