Slaganje funkcija i inverzna funkcija (Logika i skupovi)

Apstrakt

Slaganje (kompozicija) funkcija. Inverzna funkcija. Komutativni i asocijativni zakon kompozicije funkcija.