Funkcija - pojam i osobine (Logika i skupovi)

Apstrakt

Pojam funkcije. Preslikavanje. Osobine funkcije: "1-1", "na" i bijekcija. Binarna operacija.