Pravilni poliedri - površina i zapremina (Poliedri)

Apstrakt

Formule i zadaci sa izračunavanjem površina i zapremina pravilnog tetraedra, kocke i pravilnog oktaedra.

Primeri:

1. Visina pravilnog tetraedra je H=2√3. Kolika je površina i zapremina tog tetraedra?

2. Dijagonala kocke je D. Kolika je površina i zapremina kocke? Koliki je ugao između dijagonale i ivice?

3. Data je kocka ivice a. Izračunati odstojanje jednog temena od dijagonale koja ne prolazi kroz teme.

4. Naći odnos ivica pravilnog tetraedra i pravilnog oktaedra, ako imaju jednake površine.

5. Dat je kvadrat ABCDA1B1C1D1. Izračunati odnos zapremina tetraedra ACB1D1 i kvadra.