Kompleksni brojevi; Trigonometrijski oblik kompleksnog broja (Kompleksni brojevi i polinomi)

Primeri:

1. Naći zbir, razliku i količnik brojeva z1=1+i, z2=-2+i.

2. Dokazati nejednakost z1*‾z2+*‾z1z2≤2*|z1|*|z2|.

3. U jednačini (i-z)(1+2i)+(1-iz)(3-4i)=1+7i odrediti kompleksan broj Z i napisati ga u trigonometrijskom obliku.