Neke primene nizova (II deo) (Nizovi; Matematička indukcija)

Apstrakt

Primeri:

1. >>>> Odrediti geometrijski niz čiji je drugi član 24 a peti 81.

2. Za koje vrednosti aeR zbir beskonačnog geometrijskog niza...

3.