Neke primene nizova (I deo) (Nizovi; Matematička indukcija)

Primeri:

1. U banku je uloženo 6000000 dinara sa kamatnom stopom 60. Koliko će iznositi glavnica posle 3 godine?

2. Ako se dug koji bi kroz 5 godina iznosio 2000000 dinara želi isplatiti odmah, a kamatna stopa je 50, koji iznos treba isplatiti?

3. Na koliko godina treba uložiti neku sumu sa stopom 40 da bi se ona udesetostručila?

4. Ako se od banke uzme kredit 1000000 dinara na 5 godina, sa kamatnom stopom 30, koliko će iznositi godišnja rata, ako se prva rata isplaćuje istovremeno sa podizanjem kredita?