Konvergentni nizovi (Nizovi; Matematička indukcija)

Apstrakt

Primeri:

1. >>>> Odrediti geometrijski niz čiji je drugi član 24 a peti 81.

2. Dokazati da je niz (an)=n2 divergentan.

3. Dokazati da je niz ((-1)n+1)=(1,-1,1,-1...) neodređeno divergentan.