Dieadar, triedar, rogalj (Poliedri)

Apstrakt

Definicija diedarske i rogljaste površi. Pojam diedra, triedra i roglja. Nagibni ugao, strane i ivica diedra. Pojam konveksnog i nekonveksnog diedra. Podudarnost diedara i rogljeva. Ivice, strane i vrh roglja. Zadaci sa diedrom.

Primeri:

1. Dat je diedar, čiji je nagibni ugao 60o. Tačka A, koja pripada jednoj od strana tog diedra, nalazi se na rastojanju a od druge strane tog diedra. Naći rastojanje tačke A od ivice diedra.

2. Iz tačaka A i B, koje pripadaju stranama diedra, konstruisane su normale AA1 i BB1 na ivicu diedra. Izračunati dužinu duži AB, ako je AA1=a, BB1=b, A1B1=c, ugao diedra je α.