Osnovne trigonometrijske identičnosti (Trigonometrija pravouglog trougla)

Apstrakt

Osnovne trigonometrijske identičnosti i izvođenje dokaza dobijanja tih identičnosti. Izrazi sa primenom trigonometrijskih identičnosti.

Zadaci:

1. Izračunati 3sin2α+2cos2α-1/sin2α-sinαcosα+2 ako je tgα=2

2. Ako je 3sinα-cosα/sinα+2cosα=1 izračunati tgα