Vrednosti trigonometrijskih funkcija nekih oštrih uglova (Trigonometrija pravouglog trougla)

Apstrakt

Tablica vrednosti trigonometrijskih funkcija za uglove od 30o,45o i 60o i izvođenje dokaza dobijanja tih vrednosti. Izrazi sa trigonometrijskim funkcijama uglova od 30o,45o i 60o.

Zadaci:

1. Izračunati vrednosti trigonometrijskih funkcija za ugao od 30o.

2. Izračunati vrednosti trigonometrijskih funkcija za ugao od 45o.

3. Izračunati vrednosti trigonometrijskih funkcija za ugao od 60o.