Trigonometrijski identiteti - vežbanje (Trigonometrija pravouglog trougla)

Apstrakt

Pojam trigonometrijskog identiteta. Dokazivanje trigonometrijskih identiteta pomoću osnovnih trigonometrijskih identičnosti.

Zadaci:

1. Dokazati jednakost sinα/1-cosα=1+cosα/sinα

2. Dokazati jednakost sinα/1+cosα+1+cosα/sinα=2/sinα

3. 1-2cos2α/sinα*cosα=tgα-ctgα

4. sinα*cosα-ctgα/1-(sinα+cosα)2=1/2ctg2α

5. cos2α(1-tgα)*(1+tgα)=cos4α-sin4

6. sin4α-cos4α / sin2α-cos2α - sin3α+cos3α / sinα+cosα = sinα*cosα