Inverzna funkcija (Funkcije)

Apstrakt

Definicija inverzne funkcije. Grafik inverzne funkcije. Određivanje kodomena funkcije pomoću inverzne funkcije.

Primeri:

1. Naći inverznu funkciju funkcije f=2x-1 i nacrtati grafke funkcija f i f-1 u koordinatnom sistemu.

2. Odrediti domen i kodomen sledećih funkcija
a) f(x)=(x+3)/2x
b) f(x)=1/1+ex