Operacije sa funkcijama; Slaganje funkcija (Funkcije)

Apstrakt

Zbir, razlika, proizvod i količnik funkcija i njihov domen. Kompozicija (slaganje) funkcija. Domen kompozicije funkcija. Funkcionalna jednačina.

Primeri:

1. Naći f+g, f-g, f*g, f/g za funkcije:
a) f(x)=x2, g(x)=√x
b) f(x)=x+√x, g(x)=-√x

2. Na kompoziciju sledećih funkcija:
a) f(x)=√x, g(x)=sinx
b) f(x)=log2x, g(x)=2x-x2-6
c) f(x)=x2, g(x)=√x2-1

3. Ako je f(x-3)=(2x-5)/(x+1) izračunati fof=f2