Parcijalna integracija - vežbanje (Integrali)

Apstrakt:

Rešeni složeniji primeri izračunavanja neodređenih integrala metodom parcijalne integracije. Izračunavanje neodređenih integrala kombinacijom više metoda.

Primer:

1. Izračunati sledeće integrale pomoću formule za parcijalnu integraciju:
a) ∫(x*dx)/cos2x
b) ∫√(1-x2)*dx
c) ∫e√x*dx
d) ∫(x2arctgx)/(1+x2)*dx
e) I1=∫sin(lnx)*dx i I2=∫cos(lnx)*dx