Parcijalna integracija (Integrali)

Apstrakt:

Formula parcijalne integracije. Izračunavanje neodređenih integrala metodom parcijalne integracije.

Primeri:

1. Izračunati sledeće integrale pomoću formule za parcijalnu integraciju:
a) ∫x*ex*dx
b) ∫lnx*dx
c) ∫arctgx*dx
d) ∫exsinx*dx
e) ∫x2*ex*dx