Neodređen integral - vežbanje (I deo) (Integrali)

Apstrakt:

Izračunavanje neodređenih integrala kombinacijom različitih metoda (svođenje na tablične integrale, metoda smene).

Primer:

1. Odrediti sledeće neodređene integrale:
a) ∫(x4*dx)/(1+x2)
b) ∫dx/(x2-a2)

2. Odrediti F(x) ako je F'(x)=1+x+cos2x i F(0)=1.

3. Odrediti neodređene integrale medotod smene:
a) ∫dx/(1+sinx)
b) ∫(e2x*dx)/4√(ex+1)