Neodređen integral - vežbanje (II deo) (Integrali)

Apstrakt:

Neodređeni integrali racionalnih razlomljenih funkcija. Izračunavanje neodređenih integrala kombinacijom različitih metoda (svođenje na tablične integrale, metoda smene, metoda parcijalne integracije).

Primer:

1. Odrediti neodređene integrale parcijalnom integracijom:
a) ∫x*sinx*cosx*dx
b) ∫sinx3√x*dx
c) ∫e√x*dx
d) ∫(x2arctgx)/(1+x2)*dx
e) I1=∫sin(lnx)*dx i I2=∫cos(lnx)*dx

2. Odrediti neodređene integrale racionalnih razlomljenih funkcija:
a) ∫(x3+1)/(x3-x2)
b) ∫dx/sin4x*cos2x
c) ∫dx/(1+sinx+cosx)