Srednje vrednosti; Standardna devijacija (II deo) (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Primeri:

1. Odrediti standardnu devijaciju za skup brojeva {1,1,2,2,3,4,4,4,4,5}.

2. Trideset učenika jednog odeljenja je ocenjeno na kraju školske godine iz matematike i fizike. Izračunati standardne devijacije za oba predmeta. U kom predmetu se ispoljava veća promenljivost ocena?

3. Starost radnika u jednom pogonu prikazan je tabelom. Izračunati standardnu devijaciju starosti radnika?