Korelacije; Koeficijent korelacije (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Primeri:

1. Dato je 10 parova vrednosti obeležja x i y tabelom. Konstruisati dijagram rasturanja obeležja x i y.

2. Trideset učenika jednog odeljenja je ocenjeno na pismenom zadatku iz matematike (obeležje x) i na usmenom odgovoru (y). Kakva korelacija postoji između ocena na pismenom i ocena na usmenom odgovoru?