Srednje vrednosti; Standardna devijacija (I deo) (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Primeri:

1. Naći aritmetičku sredinu brojeva.

2. Naći aritmetičku sredinu obeležja iz tabele.

3. Izračunati MOD visine učenika iz tabele.