Parnost i neparnost funkcije (Funkcije)

Apstrakt

Definicija pojmova parna i neparna funkcija. Geometrijski smisao pojmova parna i neparna funkcija. Određivanje parnosti različitih funkcija.

Primeri:

1. Dokazati da su sledeće funkcije parne:
a) f(x)=x4
b) f(x)=|x|
c) f(x)=cosx
d) f(x)=x2+1/2|x|

2. Dokazati da su sledeće funkcije neparne:
a) f(x)=x3
b) f(x)=x*|x|
c) f(x)=sinx
d) f(x)=lg(1+x)/(1-x)
e) f(x)=x+1/2*x3-arcsinx

3. Ispitati parnost odnosno neparnost sledećih funkcija:
a) f(x)=3√(x-1)2+3√(x+1)2
b) f(x)=(ax-a-x)/2
c) f(x)=sinx-cosx
d) f(x)=(x2*|x-1|)/√(x-1)2