Nula funkcije; Znak funkcije (Funkcije)

Apstrakt

Definicija pojma nula funkcije. Definisanje pojma znak funkcije. Geometrijski smisao pojmova nula funkcije i znak funkcije. Određivanje nule i znaka funkcije različitih funkcija.

Primeri:

1. Ispitati znak i odrediti nule funkcije:
a) f(x)=x/(1+x2)
b) f(x)=(x2-4x+3)*ex

2. Ispitati znak i odrediti nule funkcije:
a) f(x)=log3(x2-5x+7)
b) f(x)=(1-lnx)/(1+lnx)

3. Ispitati znak i odrediti nule funkcije:
a) f(x)=e1/(x2-1)
b) f(x)=3√(x-2)2(x+1)