Periodičnost funkcije (Funkcije)

Apstrakt

Definija pojma period funkcije. Osnovni period funkcije. Geometrijski smisao pojma periodičnost funkcije. Periodičnost trigonometrijskih funkcija. Određivanje perioda različitih funkcija.

Primeri:

1. Dokazati da su sledeće funkcije periodične i naći njihov osnovni period
a) f(x)=sin2πx
b) f(x)=|x|
c) f(x)=cosx
d) f(x)=x2+1/2|x|

2. Dokazati da su sledeće funkcije neparne:
a) f(x)=x3
b) f(x)=Acosαx+Bsinαx
c) f(x)=tgx+ctgx