Međusobni položaj dveju pravih - vežbanje (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Razni zadaci povezani sa međusobnim položajem pravih (uslovi paralelnosti, normalnosti, ugao između dve prave)

Primeri:

1. Naći jednačinu prave koja sadrži tačku M(-1,3) i sa pravom p:3x+2y-6=0 obrazuje ugao od 45o.

2. Neka je P(2,3) i Q(-1,0). Napisati jednačinu prave koja sadrži tačku a i normalna je na pravu PQ.

3. Date su jednačine stranice trougla x-y-10=0, 2y-3x+8=0, x-4y+4=0. Izračunati površinu ovog trougla.

4. Na pravoj p: 3x+2y-6=0 odrediti tačku koja je jednako udaljena od tačaka A(-1,-3), B(3,1).