Integrali - vežbanje (I-deo) (Integrali)

Apstrakt:

Rešeni primeri izračunavanja neodređenih integrala različitim metodama.

Primer:

1. Odrediti F(x) ako je F'(x)=2sinx5x+3cosx/2 i F(Π/3)=0.

2. Naći integral ∫√(x-1)/(x+1)dx/x2.

3. Odrediti integral ∫dx/(2+cosx)sinx.