Integrali - vežbanje (II-deo) (Integrali)

Apstrakt:

Rešeni primeri izračunavanja određenih integrala različitim metodama. Primer određenih integrala.

Primer:

1. Izračunati integral I(a)=∫arctgx/(1+x2) i naći lim I(a).

2. Po definiciji izračunati ∫exdx. Interval [a,b] podeliti tačkama koje čine aritmetički niz.

3. Izračunati površinu figure ograničene parabolom x2=12(y-1) i kružnicom x2+y2=16.