Primena određenog integrala - vežbanje (Integrali)

Primer:

1. Izračunati površinu figure ograničene zatvorenom linijom y2=(1-x2)3.

2. Naći zapreminu tela dobijenog rotacijom petlje krive 9y2=x(3-x)2 oko x-ose.

3. Izračunati dužinu krive y2=x3 od tačke (0,0) do tačke (4,8).