Determinante reda tri (Determinante reda dva i tri)

Apstrakt

Defisanje determinante reda tri. Izračunavanje determinante reda tri pomoću Sarusovog pravila i razvijanjem po jednoj vrsti ili koloni. Osobine determinanti reda tri. Rešavanje zadataka primenom osobina determinanti reda tri.

Primeri:

1. Determinantu izračunati po definiciji i primenom Sarusovog pravila.

2. Determinantu trećeg reda razviti po:
a) po prvoj koloni
d) po drugoj koloni

3. Primenom osobina determinanti izračunati vrednost determinanti.