Sistem dve jednačine sa dve nepoznate (Determinante reda dva i tri)

Apstrakt

Definicija sistema dve jednačine sa dve nepoznate. Rešavanje sistema dve jednačine sa dve nepoznate pomoću determinanti reda dva (Kramerovo pravilo). Zadaci sa rešavanjem sistema pomoću determinanti. Tri moguća rešenja sistema tri jednačine sa tri nepoznate. Rešavanje sistema dve jednačine sa dve nepoznate sa parametrima pomoću determinanti reda dva.

Primeri:

1. Rešiti sledeće sisteme jednačina:
a) x+2y=5 ∧ 2x+y=4
b) x+2y=3 ∧ 2x+4y=6
c) x+2y=3 ∧ 2x+4y=5

2. Rešiti sledeće sisteme jednačina sa parametrima:
a) ax+y=1 ∧ x+ay=1, a∈R
b) mx+y=1 ∧ 2x+y=2, m∈R