Determinante reda dva (Determinante reda dva i tri)

Apstrakt

Primeri:

1. Izračunati vrednost sledećih determinanti.

2. Koristeći osobine determinanti izračunaj vrednosti sledećih determinanti.

3. Rešiti jednačinu.

4. Rešiti nejednačinu.