Operacije sa skupovima (Logika i skupovi)

Apstrakt

Skupovi. Operacije sa skupovima. Komplement skupa. Partitivni skup. Dekartov proizvod skupova.