Matematička logika - drugi deo (Logika i skupovi)

Apstrakt

Iskazne formule. Tautologija. Istinitosne tablice. Svođenje na apsurd. Važniji zakoni zaključivanja, modus ponens.