Osobine skupovnih operacija - vežbanje (Logika i skupovi)

Apstrakt

Operacije sa skupovima. Pretvaranje skupovnih operacija u logičke operacije. Dokazivanje asocijativnosti i distributivnosti kod skupova.

Primeri:

1. A∩(A∪B)=A

2. Asocijativni zakon preseka(A∩B)∩C=A∩(B∩C)

3. A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C) distributivni zakon ∩ prema ∪

4. (A∪B)\C=(A\C)∪(B\C) distributivni zakon ∪ prema \

5. Ax(B∩C)=(AxB)∩(AxC) distributivni zakon x prema ∩