Slučajne promenljive; Zakon raspodele slučajne promenljive (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Primeri:

1. U eksperimentu bacanja novčića S2={P,G}. Događaji su jednako verovatni i ukoliko im npr. dodelimo vrednosi 0,1 dobijamo slučajnu promeljivu x.

2. Istraživanje tvrdi da se 60% učenika plaši matematike. Odabrana su dva učenika na slučajan način. Ako x predstavlja broj učenika koji se plaše matematike naći raspodelu slučajne promenljive x.

3. U kutiji se nalaze tri kuglice označene brojem 1, četiri označene brojem 2 i dve označene brojem 3. Izvlači se jedna kuglica. Slučajna promenljiva x predstavlja izvučeni broj. Naći raspodelu slučajne promenljive i izračunati verovatnoću A:izvučen neparan broj.

4. U kutiji se nalaze 4 bele i 6 crnih kuglica. Izvlači se po jedna kuglica bez vraćanja, dok se ne izvuče crna kuglica. Ako je x slučajna promenljiva koja predstavlja broj izvlačenja naći njenu raspodelu.

5. U kutiji se nalaze 5 crvenih i 3 bele kuglice. Izvlače se tri kuglice odjednom slučajna promenljiva predstavlja broj belih kuglica. Naći njenu raspodelu.