Binomna raspodela (Bernilijeva šema) (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Primeri:

1. Strelac pogađa metu sa verovatnoćom 0,8. Kolika je verovatnoća da će u 10 pokušaja pogoditi 7 puta?

2. Među proizvodima jedne fabrike nalazi se 6% neispravnih proizvoda. Ako uzmemo uzorak od 5 proizvoda (sa vraćanjem), kolika je verovatnoća da će biti 4 loša? Naći raspodelu slučajne promenljive x koja predstavlja broj neispravnih proizvoda među izabranim.

3. U banci radi 100 ljudi u timu na zajedničkom projektu. Verovatnoća da neko od članova tima pogreši je 0,02. Odrediti verovatnoću da će pogrešiti 4 člana tima.