Prizma i njeni ravni preseci (Poliedri)

Apstrakt

Definicija n-tostrane prizme. Osnove, bočne strane, osnovne ivice, bočne ivice i temena prizme. Prave i kose prizme. Pojam visine i dijagonale prizme. Podela prizmi. Pojam paralelopipeda. Pravilna prizma. Jednakoivična prizma. Mreža prizme. Tri slučaja preseka ravni i prizme. Primer sa ravnim presekom kocke.

Primer:

1. Kocka ivice a presečena je sa ravni koja prolazi kroz tri temena kocke. Izračunati površinu preseka.