Geometrijski niz (Nizovi; Matematička indukcija)

Apstrakt

Problem interpolacije.

Primeri:

1. Odrediti geometrijski niz čiji je drugi član 24 a peti 81.

2. Koliko članova geometrijskog niza (2, -1, 1/2...) treba sabrati da bi se dobio zbir 85/64?

3. Između brojeva 14 i -7/64 umetnuti šest brojeva tako da 14,x1,...x6,-7/64 budu osam uzastopnih članova geometrijskog niza.