Homotetija (Sličnost)

Apstrakt

Definicija i osobine homotetije. Rešeni primeri preslikavanja figura homotetijom.

Primeri:

1. Dati trougao ABC preslikati homotetijom.
a) Hs,-2 b)Hs,3/2

2. U dati trougao ABC upisati jednakostraničan trougao MNP(M∈AB,N∈BC,P∈AC), tako da je MP⊥AB.