Sličnost; Sličnost trouglova (Sličnost)

Apstrakt

Definicija sličnosti. Sličnost trouglova. Stavovi sličnosti trouglova. Primena sličnosti na posebne slučajeve.

Primeri:

1. U svakom trouglu bilo koje dve visine su obrnuto proporcionalne odgovarajućim stranicama. Dokazati.