Verovatnoća unije i preseka (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Određivanje verovatnoće unije i preseka događaja. Nezavisni događaji. Izračunavanje verovatnoće događaja.

Primeri:

1. Od 52 karte izvlačimo jednu kartu. Odrediti verovatnoću da će izvučena karta biti ili dama ili herc.

2. Bacamo dve kocke. Odrediti verovatnoću da će one pokazati dva jednaka broja ili dva broja čiji je zbir 7 ili dva broja čiji je zbir 8.

3. Kolika je verovatnoća da od 32 karte za igru izvučemo ili krajnju ili asa ili sliku?

4. Bacaju se istovremeno dve kocke. Naći verovatnoću sledećih događaja:
a) zbir dobijenih poena je 8
b) proizvod dobijenih poena je 8
c) zbir dobijenih poena je veći od proizvoda dobijenih poena

5. Od 10000 proizvoda 32 je neispravno. Kolika je verovatnoća da će se pri istovremenom izboru dva predmeta izabrati oba ispravna?

5. Iz špila od 52 karte izvlače se istovremeno 4 karte. Odrediti verovatnoću događaja da se među izvučenim kartama nalaze:
a) tačno jedna tref-karta
b) sve četiri tref-karte
c) bar jedna tref-karta
d) nijedna tref-karta