Konačan prostor verovatnoća - vežbanje (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Rešeni primeri izračunavanja verovatnoće događaja na konačnom prostoru verovatnoća.

Primeri:

1. U kutiji se nalaze 6 belih, 7 crvenih i 4 zelene kuglice. Odrediti verovatnoću...

2. U preduzeću je zaposleno 8 ekonomista i 11 pravnika. Nasumično se bira tim od 5 članova. Kolika je verovatnoća da će u timu da bude troje ekonomista i dvoje pravnika?

3. Cifra od 0,1,...9 su poređane na slučajan način. Kolika je verovatnoća da 0 i 1 budu susedne?

4. Ako je verovatnoća rođenja ženskog deteta 0,52 odrediti verovatnoću da u porodici sa četvoro dece bude bar jedna devojčica.

5. Student zna 85 od 100 pitanja. Na ispitu se izvlači cedulja sa 3 pitanja. Ako su pitanja nezavisna, naći verovatnoće događaja da student izvuče cedulju na kojoj:
a) zna sva tri pitanja
b) ne zna nijedno pitanje
c) zna bar dva pitanja

6. Kontrolom je utvrđeno da je 1/3 proizvoda sa greškom. Šta je verovatnije: da od 12 proizvoda, uzimajući 8 proizvoda, među njima bude 2 sa greškom ili 3 sa greškom.