Grafik eksponencijalne i logaritamske funkcije (Izvod funkcije)

Apstrakt:

Primeri:

1. Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije f(x)=e1/(x2-1).

2. Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije f(x)=lnx/x2.