Crtanje grafika funkcije (II deo) (Izvod funkcije)

Apstrakt:

Osobine funkcije neophodne za crtanje grafika funkcije. Crtanje grafika funkcije koja ima vertikalne i horizontalne asimptote.

Primer:

1. Ispitati funkciju f(x)=x/(x2-1) i skicirati njen grafik.