Crtanje grafika funkcije (I deo) (Izvod funkcije)

Apstrakt:

Osobine funkcije neophodne za crtanje grafika funkcije. Crtanje grafika funkcije koja nema asimptote.

Primer:

1. Ispitati funkciju i y=x3-3x+2 i skicirati njen grafik.