Crtanje grafika funkcije (I deo) (Izvod funkcije)

Primer:

1. Ispitati funkciju i y=x3-3x+2 i skicirati njen grafik.