Crtanje grafika funkcije (III deo) (Izvod funkcije)

Primer:

1. Ispitati funkciju f(x)=(6x-x2-9)/(x-2) i skicirati njen grafik.